FULL_TIME

Data Manager - Smals

Brussel BE
2023-03-20
2023-03-28

Als Data Manager ben je verantwoordelijk voor het opmaken van een geïntegreerd en geconsolideerd datamodel. Het doel van dit datamodel is een efficiënte rapportering aan het management te garanderen gebaseerd op een optimaal gebruik van de gegevens.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een gegevensarchitectuur van de organisatie om zo het urbanisatieproces van de informatiesystemen te ondersteunen.

Je waarborgt de continuïteit van de informatiesystemen door het datamodel te onderhouden en te ontwikkelen in functie van de noden van de organisatie.

Je werkt intensief mee aan het opzetten en aanpassen van het bestaande datawarehouse en zorgt ervoor dat de geautomatiseerde data correct verwerkt en uitgewisseld kan worden.

Je zorgt voor een goede samenwerking met de verschillende sociale zekerheidsspelers die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling zodat dit optimaal kan gebeuren.

Daarnaast promoot je het gebruik van regels, standaarden en normen om er voor te zorgen dat de verschillende betrokken partijen op een efficiënte manier kunnen samenwerken.

Als coördinator ondersteun, coördineer en motiveer je de medewerkers die betrokken zijn bij het gegevensverwerkingsproces.

Profiel

Je behaalde een masterdiploma en hebt minstens 3 jaar ervaring in datamanagement.

Je hebt een goede kennis van de governancepraktijken van gegevens alsook van tools voor het beheer van gegevens.

Je hebt ervaring met businessprocessmodelling (BPMN, UML) en bij voorkeur kennis in data-architectuur.

Je hebt een goed begrip van de belangrijkste businessprocessen en informaticasystemen die betrokken zijn in de levenscyclus van de gegevens.

Je bent vertrouwd met Power BI.

Je beschikt over een goede analytische geest met zin voor synthese en je bent resultaatgericht.

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieskills.

Tot slot druk je je vlot uit in het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.