Technisch Analist - Ontwikkelaar DWH/BI (m/v/x) - BOSA - Selor

1000 Brussel
2019-02-12
2020-08-14

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij het Business Intelligence Competence Center van de FOD Beleid en Ondersteuning, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

Het Business Intelligence Competence Center (BICC) maakt deel uit van het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Het BICC verzamelt en publiceert de strategische data over de federale overheid. Het BICC werkt tevens rond kwaliteitsmanagement en een beleid rond klantgerichtheid.

FOD BOSA voorziet in een uitgebreide rapportering over de informatie waarover het beschikt, onder andere de loon- en boekhoudgegevens … Naast een brede set van standaardrapporten, levert FOD BOSA ook rapporten op maat ten behoeve van het strategische beleid van haar klanten.

Je functie

 • Je staat in voor zowel de technische analyse als de ontwikkeling en programmatie van ETL ketens, cubes en data marts
 • Je verzekert dat de technische DWH/BI architectuur voldoet aan de verwachtingen, normen en processen.
 • Je vertaalt de BI noden in technische oplossingen, zowel op niveau van de modellering als de bronnen/target.
 • Je definieert de technische analyse van de gegevens om bij te dragen tot de definitie van de ETL-keten en zorgt voor het opstellen van documenten en procedures.
 • Je werkt mee aan de publicatie en het onderhoud van de technische definities van de verschillende onderdelen van het DWH.
 • Je voert impactanalyses uit op de BI objecten.
 • Je valideert de ontwikkeling van ETL.
 • Je creëert pakketten en integratie in scheduler.
 • Je optimaliseert « uploads ».
 • Je creëert documenten en uploadprocedures.
 • Je biedt ondersteuning bij het oplossen van incidenten ETL/BI.

Je profiel

- Een diploma master behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica

- OF een diploma bachelor behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren EN een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van technische analyse en ontwikkeling van IT-software, en meer specifiek in minstens 1 van de volgende taken :

 • Tweedelijnshelpdesk ICT support (oplossen van incidenten).
 • Monitoring en herstellen van ICT processen.
 • Ontwikkeling en technische analyse van ICT applicaties.

Je hebt een goede kennis van BI concepten (bijvoorbeeld datamodellering,…) en ontwikkeling in SQL.

Onze offerte

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof per jaar.

Je kan solliciteren tot en met 19 november 2018 via selor.be.