FULL_TIME

Data-analist (m/v/x) - BOSA - Selor

1210 Brussel BE
2021-07-22
2021-07-26

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Directie Expertise van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), Galileelaan 5/01 te 1210 Brussel.

De Directie Expertise staat in voor de ondersteuning van het inspecterend personeel (o.a. geneesheren, verpleegkundigen,…) en de studies die zij uitvoeren (o.a. optimale aanwending van de middelen, opsporen van fraude,…).

Binnen deze Directie zal je deel uitmaken van de datacel. Dit is een dynamisch team van 9 data-analisten dat nauw samenwerkt met het medisch inspecterend personeel. 

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie:

 • We staan ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.
 • We staan ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Het RIZIV engageert zich voor een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken aan het opzetten van de principes van het NWOW en dit rekening houdend met het belang van de samenwerking binnen de organisatie en de continuïteit en kwaliteit van de geleverde diensten aan onze klanten. Een soepelere werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, zal ons toelaten om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV is ook betrokken bij de Redesign van de gezondheidsadministraties en is in dit kader in maart 2021 samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen verhuisd naar een nieuw gebouw – Galilée – dat zich bevindt dichtbij de Kruidtuin, in het centrum van Brussel.

Je functie

Als data-analist binnen de directie expertise krijg je toegang tot de facturatiegegevens van de prestaties van alle Belgische zorgverleners en begeleid en ontwikkel je terreinanalyses. Je zorgt er eveneens voor dat verkeerde aanrekeningen van medische prestaties worden opgespoord.

Meer concreet zal je de volgende taken uitvoeren:

 • Je verzamelt, analyseert, interpreteert en publiceert gegevens om de uitvoering van studies te vergemakkelijken.
 • Je voert een analyse van de data uit om tendensen op te sporen, simulaties uit te voeren en beslissingen uit te werken.
 • Je 'vertaalt' resultaten in een advies voor personen die geen statistische achtergrond hebben. Zo maak je duidelijke en toegankelijke tabellen, grafieken en complexe rapporten op om de eigen organisatie en de partners toe te laten doeltreffende strategieën te bepalen.
 • Je helpt en adviseert collega's bij het definiëren van het 'design' van het onderzoek en het bepalen van een realistische scope van het onderzoek.
 • Je volgt de evoluties binnen je vakgebied om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie. Je houdt je technische kennis voortdurend up-to-date.
 • Je volgt projecten op met het oog op integratie van nieuwe databronnen in de datawarehouse.
   

Je profiel

 • Diploma van master in de volgende richting:
  • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
  • Informatica, statistiek, wiskunde
  • Sociologie
  • Psychologie
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties).
 • Industrieel ingenieur (alle opties).
 • OF een diploma master in het domein economie.
 • OF een diploma master en een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van statistiek, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken:
  • Verwerken van gegevens in het kader van gezondheidszorg, aan de hand van data warehouses, Advanced Analytics en/of Deep/Machine Learning
  • Uitvoeren van statistieken en/of het beheer van grote databanken d.m.v. het gebruik van één van volgende programma's: Power BI, SAS, SQL, R, Python of Excel.
    

Ons aanbod

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij metrohalte Kruidtuin)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-urenweek (keuze voor het prik- of flexsysteem)
 • mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode)
 • beschikken over een laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar.

Je kan solliciteren via selor.be tot en met 9/08/2021.