FULL_TIME

Job | Solution Architect Corporate Data Platform | Brussel - Belfius Bank & Verzekeringen

Vooruitgangstraat 42 te 1210 Brussel, Brussels BE
2022-08-16
2022-08-16

Wat houdt de job in ?

Als datagerichte onderneming beschouwt Belfius data als een van de belangrijkste troeven ter ondersteuning van zijn commerciële strategie en zijn risicobeheer. Tegen die achtergrond hebben wij besloten ons datalandschap te vernieuwen om gebruik te kunnen maken van de allernieuwste capaciteit voor het beheren en analyseren van de gegevens in de hele onderneming.

Het domein IT Data & Analytics bouwt actief aan een gegevensplatform van de nieuwe generatie, en gebruikt daarvoor de allernieuwste technologie en vanuit het cloud-perspectief. Dit platform moet in staat zijn een brede waaier aan gegevensbronnen te verwerken om op een flexibele en efficiënte manier te kunnen voldoen aan alle operationele, analytische en exploitatie gebonden behoeften van AI.

Wij zijn op zoek naar een Solution Architect Corporate Data Platform om ons te helpen bij deze hervorming door actief mee te werken aan het bedenken en analyseren van dit nieuwe dataplatform en om het (de) deliveryteam(s) aan te sturen/te leiden bij de implementatie ervan.

Je hoofdverantwoordelijkheden als Solution Architect Corporate Data Platform zijn de volgende:

 • Inzicht verwerven in de vereisten en de prioriteiten van het domein Data & Analytics om actief mee te werken aan het uitwerken van het nieuwe dataplatform.

 • Bijdragen tot de analyse en de implementatie van ons dataplatform, onze (geavanceerde) stappenplannen en de links naar artificiële intelligentie, om zich ervan te vergewissen dat de nieuwe verwezenlijkingen op een correcte manier gebruik maken van de allernieuwste beschikbare technologie.

 • Erop toezien dat het dataplatform hoog scoort op het vlak van degelijkheid, rendement, veiligheid, het evolutieve karakter, het onderhoud en het hergebruik ervan.

 • De ontwikkelingsteams bijstaan tijdens het volledige implementatieproces.

Profiel:

 • Als Solution Architect corporate dataplatform, moet je over het volgende beschikken:
  - Ervaring met de architectuur en de implementatie van het dataplatform, alsook van de technologie voor opslag en de transformatie van de gegevens.
  - Geavanceerde analysevaardigheden en ervaring met data-architectuur voor het definiëren van geschikte toepassingen in een hybride omgeving.
  - Zeer goede kennis van de principes inzake databeheer zoals modelvorming, governance, kwaliteit enz.
  - Ervaring met moderne technieken voor de integratie van data zoals realtime streaming van data en de virtualisering van data.
  - Grondige kennis van andere technologie: database-toepassingen: Snowflake, Oracle, database Microsoft SQL/Platformen en Big Data-ecosystemen: Gebaseerd op Cloudera (Python, Spark).
  - Kennis van Microsoft PAAS-toepassingen zoals Azure data factory, Azure data lake, Azure databricks, Azure event hub, Azure Synapse, PowerBi of de bereidheid om ze te leren kennen zijn een pluspunt.
 • Master in engineering, informatica, handels- of bedrijfsingenieur, Master in de wetenschappen of gelijkwaardige kennis verworven door ervaring.
 • Jong van geest en kennis van of uitgesproken belangstelling voor de allernieuwste technologie.
 • Leergierig (op het vlak van de technologie) en flexibel; dynamisch en open van geest.
 • Je kan autonoom werken en je bent eveneens een teamspeler.
 • Goede communicatievaardigheden, zowel t.a.v. technische als niet-technische gesprekspartners.
 • Kennis van de diverse ontwikkelingsmethodes (Waterfall, agile (Scrum, Kanban) enz.).
 • Assertief, positief-kritisch en innovatief.
 • Zin voor organisatie; meewerken aan het functioneel of hiërarchisch beheer van de teamleden van het project.
 • Moedertaal: Nederlands of Frans met een zeer goede kennis van het Engels.

Aanbod:

 • Je hebt deel aan de evolutie en de toekomst van een vooraanstaand bankplatform waarvan de gegevens een essentiële troef vormen die de kern vormt van de architectuur.

 • Een bijzonder aantrekkelijk aanbod van ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

 • Een concurrerende bezoldiging gekoppeld aan een brede waaier van aanvullende sociale voordelen voor onze bank- en verzekeringsproducten.

 • Diverse doorgroeimogelijkheden.

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 • Een flexibele werkomgeving die streeft naar een goed evenwicht tussen werk en privé.

 • Een dynamische werkomgeving en een aangename werksfeer.