Bid Officer - Anankei

Brussel
2018-08-21
2018-09-21

De offertebeheerder analyseert een aanvraag van de klant voor de levering van diensten en/of materialen in het kader van ICT ondersteunende diensten en levert voor de uitvoering hiervan een kwalitatief hoogstaande offerte af binnen de afgesproken termijn. Belangrijk is dat deze persoon ook in staat is de verwachtingen naar de klant gevat te kunnen communiceren. 
Hij/zij analyseert de (gebruikers/departementele) behoeften zodanig dat er een duidelijke scopebepaling en planning kan gemaakt worden, dit uiteraard in samenwerking met architecten /specialisten op vlak van Netwerken, Werkplekdiensten en Clouddiensten. 

In samenspraak met de klant en interne competentiecentra verzamelt hij/zij zowel de technische als de business input die nodig is om een aanbevolen oplossing te formuleren. De offertebeheerder is hierbij het single point of contact tussen de interne en externe leveranciers en de klant. Hij/zij werkt intern samen teneinde de invulling van de offerte te realiseren (o.a. prijsopgaves, levertermijnen en verkoopsvoorwaarden). 
Hij/zij toetst de aanbevolen oplossing aan de vereisten en mogelijkheden binnen de organisatie en coördineert hierbij tussen de verschillende competentiecentra zodanig dat er een end-to-end oplossing bekomen wordt die in lijn is met de verwachting van de klant. De offertebeheerder geeft daarbij op regelmatige basis de status van de offerte opmaak door aan de klant (o.a. mogelijke oplossingen en alternatieven bespreken met de klant). 
Bij het opmaken van een offerte wordt gebruik gemaakt van een offerte-sjabloon en onderliggend kostenmodel. Vooraleer de bestelbare offerte aan de klant wordt voorgelegd, zorgt de offertebeheerder er voor dat de offerte via een intern goedkeuringsproces zowel technisch als financieel wordt gevalideerd. 
Tijdens de ganse duur van de opmaak van de offerte worden de commerciële, financiële en SLA-aspecten (=werken onder tijdsdruk) bewaakt.

Vereisten

- Zelfstandig kunnen werken binnen het offerteteam. 
- Communicatie: vlotte communicatie met de klant, opzetten en sturen van vergaderingen of conference calls met de klant, met de competentiecentra of derde partijen om een correcte scope vast te leggen en technische oplossingen uit te werken. 
- Technische kennis: basiskennis in netwerk, beveiligings- en serveroplossingen is noodzakelijk. Een brede conceptuele technische kennis van ICT in het algemeen is gewenst. Voldoende kennis hiervan bezitten om de vertalingen te maken tussen klant en competentiecentra en omgekeerd. 
- Administratie: administratieve correctheid en stiptheid is vereist om de offerte administratief op te volgen in diverse systemen. 
- Stressbestendigheid: het kunnen opleveren van een correcte offerte onder tijdsdruk of druk van de klant.
- Grondige kennis van MS Office toepassingen: Word, Excel, kennis van CRM zoals Salesforce is een pluspunt maar niet noodzakelijk. 
- Talen: Nederlands: goed gesproken en geschreven, Engels wenselijk voor interne samenwerking. Moet in staat zijn stukken samen te vatten uit Engelse teksten die bijvoorbeeld door technische teams of derde partijen worden aangeleverd. 
- Ervaring met ICT in overheidsbedrijven of grote gestructureerde omgevingen strekt tot de aanbeveling. Banksector, Utilities, Government zijn ideale eerste ervaringen.