Data / Information Architect - Anankei

Antwerpen
2018-10-26
2019-03-23

- Het pro-actief opnemen van een Data Ambassadeurs rol voor het bedrijf - door business partnering met andere afdelingen (inclusief CDIO team)
- Het opmaken en behouden van current/target state data strategie en roadmap.
- Het opmaken en behouden van een up-to-date zicht op de verschillende bestaande en nieuwe data bronnen (intern en extern), op het juiste detail niveau (om effectief master data management te faciliteren).
- Het opzetten van richtlijnen rond informatie- en database design (inclusief data placement, opmaken en behouden van een data classificatie raamwerk voor bestaande en nieuwe applicaties), in samenwerking met interne audit, security en CDIO teams.
- De data platform architectuur (inclusief datawarehouse, big data platform, data pipes, data integriteit, etc.) - in nauwe samenwerking met de Enterprise Architect en CDIO afdeling.
- Samenwerking met andere afdeling(en) en pro-actief bijdragen om Data Governance op te zetten en uit te voeren in samenspraak met interne CDIO teams.
- De samenwerking met Dev/Ops teams voor de operationele aspecten van data (bijv. opzetten en inzichtelijk maken van data SLAs)
- Het definiëren en inzichtelijk maken van data quality management standaarden - in nauwe samenwerking met andere afdelingen inclusief CDIO .
- Het ownership van Master Data Management
- Het (mede) bewaken van de bedrijfbrede maturiteit van Data Governance.
- Het pro-actief bijdragen en sturen in projecten, zodat de juiste data gerelateerde beslissingen worden genomen in functie van de Enterpise Architectuur Board (langere termijn context).
- Het pro-actief identificeren van opportuniteiten om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en efficiëntie te realiseren door effectief data management.

Vereisten

- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond.
- Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken.
- Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen en van deze van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode) 
- Minimaal 5 jaar ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied.
- Sterke communicatie/analyse vaardigheden, met het vermogen en moed om anderen constructief uit te dagen.
- Sterke people manager (ook zonder directe autoriteit in context van virtuele teams - resultaat gericht)
- Sterk abstractievermogen, en architecturaal conceptueel vaardig en ervaren.
- Bewezen technisch leiderschap om visie naar actie om te zetten in concrete resultaten - en pro-actief promoten van gezamenlijke doelstellingen en acties (evangelisatie).
- Enterprise-architect alsmede specialist-architect in een specifiek domein (Datawarehouse, BI, Big Data Architectuur, Data Modellering, Enterprise Analytics), idealiter met certificatie (bijv. TOGAF) - met bewezen expertise en ervaring in het opzetten van Big Data applicaties/diensten (inclusief bouwen van Data Pipelines)
- Grondige kennis van alle architect domeinen (security, applicatie, infrastructuur, integratie) plus bewezen specialist-architect in minstens 1 specialistisch domeinen (Data / Analytics / Business Intelligence / Data Warehousing).

Business context • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2, en Engels (begrijpen/schrijven/spreken)
- Kennis MS Office Pakketten
- Kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen)
- Grondige Kennis van Business Engineering; kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technologie kennis 

Deze opdracht wordt geschat op 100 mandagen