Project assistant - Toezichter Fiber Network - Anankei

Antwerpen/ Hasselt
2019-02-01
2020-08-14

1) Het voorbereiden van de uit te voeren werken op het terrein:

o Het bijwonen van voorbereidende meetings (coördinatiemeetings intern en extern, eventueel met andere nutsmaatschappijen) en/of de verslagen van dergelijke meetings consulteren (nagaan welke afspraken er zijn gemaakt).
o Voorbereiden van de uit te voeren werken; consulteren en vervolledigen van het uitvoeringsdossier en de nodige voorbereidingen treffen zodat de werken vlot kunnen starten.
o Zorgen dat de nodige materialen aanwezig zullen zijn.
o Documenteren van al deze taken in de interne systemen.

2) Het opvolgen van de werken in uitvoering (meerdere werken in parallel)

o Richtlijnen geven aan de uitvoerder over de uit te voeren werken (waar, hoe, wanneer).
o Audits uitvoeren om de kwaliteit van de werken te controleren.
o Oog hebben voor de veilige uitvoering van de werken (ook controleren via audits).
o Technische ondersteuning geven (problemen oplossen).

3) Na de werken

o Controleren van de uitgevoerde werken naar kwaliteit en naar hoeveelheid.
o Vervolledigen van het uitvoeringsdossier, valideren van de meetstaat.

Vereisten

Competenties:

* Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt.
* Je neemt vlot initiatief, neemt vlot beslissingen.
* Je communiceert vlot, zowel met projectleiders als met omwonenden als met de arbeiders.
* Je bent iemand die goede afspraken kan maken, je bent kordaat.
* Je voelt je verantwoordelijk voor het af te leveren werk en kan de juiste prioriteiten stellen.
* Kennis van MS Office: Windows, Word, Excel.
* Je wil je continu bijscholen op persoonlijk en op professioneel vlak.
* Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Mobiliteit:
Je werkt aan een aantal projecten binnen een bepaalde regio. Afhankelijk van de werklast binnen de verschillende regio’s kan er een tijdelijke aanpassing zijn van de werkregio.

Talenkennis:
* Nederlands: uitstekende kennis voor spreken, lezen en schrijven.
* Engels: goed begrip, voldoende om Engelstalige communicatie te lezen.
* Frans: basiskennis.