Coördinator slimme school (bestuurssecretaris) (m/v) - Vlaams-Brabant

Asse
2019-09-09
2020-08-14

Het PIVO zoekt een coördinator slimme school (bestuurssecretaris) (m/v)

Situering:

Het PIVO (= Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding) is het Vlaams-Brabantse opleidingscentrum voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, rijopleidingen en medewerkers van lokale en regionale besturen. De PIVO-site is ca. 20 hectare groot en is gelegen te Asse (deelgemeente Relegem) op ca. 1 km van de Brusselse Ring. Het PIVO is eveneens vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station Zellik (zie website www.vlaamsbrabant.be/pivo).

Met haar werking wil het PIVO bijdragen tot het welzijn en de levenskwaliteit van de burgers, voornamelijk op het vlak van veiligheid, door een brede waaier aan kwaliteitsvolle, praktijkgerichte en direct toepasbare specifieke en multidisciplinaire opleidingen, trainingen en vormingen aan te bieden aan openbare en private hulpdiensten, regionale en lokale besturen, private organisaties en bedrijven die hun professionele toekomst succesvol in handen willen nemen. Het PIVO wil zich daarbij positioneren als dynamisch, toonaangevend en innovatief opleidingscentrum van de provincie Vlaams-Brabant. Het PIVO biedt dagelijks tussen de 10 à 20 opleidingen aan voor gemiddeld ca. 250 à 350 cursisten per dag, ter plaatse en op locatie.

Rekening houdend met de steeds groter wordende klantenverwachtingen, en het groeiend belang van ICT binnen het onderwijslandschap, wil het PIVO in de toekomst meer en meer gaan inzetten op digitaal leren als aanvulling op de huidige klassieke leermethodes. Het doel van de functie is om digitale leervormen als blended learning, virtueel oefenen en e-learning verder te introduceren in het PIVO om zo aan de huidige en toekomstige onderwijsnoden te voldoen. Het is daarvoor op zoek naar een coördinator “slimme school” die zijn/haar schouders wil zetten onder de uitbouw en het beheer van ons nieuwe elektronische leerplatform. 

Je zal deel uitmaken van de dienst PIVO algemeen als (centrale) ondersteunende dienst voor de diverse opleidingsscholen. Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd ondersteuning van het PIVO.

Welke taken krijg je?

 • Het mee coördineren van, en bieden van ondersteuning bij, de uitrol van een (nieuwe) elektronische leeromgeving (= Canvas) binnen het PIVO, als onderdeel van een nieuw administratief beheerssysteem voor opleidingen. Daarbij verzorg je o.a. volgende taken: 
 • Het ontwikkelen van een ICTstrategie inzake digitaal leren rekening houdend met de gebruikersverwachtingen en de algemene onderwijsvisie van het PIVO
 • het uitwerken van een werkingskader rond het gebruik en beheer van de elektronische leeromgeving 
 • het bepalen van het tijdspad van de uitrol en verdere ontwikkeling
 • het mee ondersteunen van het veranderingstraject dat hiermee gepaard gaat, zowel naar interne als externe stakeholders
 • het bieden van persoonlijke begeleiding aan de scholen en docenten bij de migratie van cursussen
 • Het (functioneel) beheren en onderhouden van ons online leerplatform, waarbij je instaat voor de continuïteit en het optimaal functioneren van de toepassing. Dit houdt o.a. volgende taken in: 
 • Je biedt gebruiksondersteuning aan de interne en externe gebruikers van onze elektronische leeromgeving
 • Je vertaalt de vragen van gebruikers naar de mogelijkheden en functionaliteiten van de toepassing
 • Je schrijft instructieteksten/handleidingen voor de gebruikers en denkt actief mee over de continue optimalisatie van de leeromgeving vertrekkende vanuit de gebruikersverwachtingen
 • Je begeleidt en voert acceptatietests uit
 • Je genereert managementinformatie uit het systeem
 • Je registreert incidenten en oorzaken hiervan om herhaling te voorkomen
 • Je beheert, prioriteert en verwerkt wijzigingsverzoeken
 • Je volgt tendensen en marktontwikkelingen m.b.t. digitaal leren actief op in samenspraak met de pedagoog van het PIVO.
 •  Je onderhoudt regelmatig contact met leveranciers over het onderhoud en het verbeteren van de werking van de toepassing(en)
 • Het actief ondersteunen van de opleidingsscholen bij het implementeren van nieuwe digitale leervormen: 
 • Je ontwikkelt en implementeert zelf nieuwe digitale leercontent, in samenwerking met de vakspecialisten en de pedagoog van het PIVO: prospectie, analyse, formuleren van een voorstel, ontwikkeling en creatie, uittesten, opvolging en evaluatie. In een later stadium onderhoud je de bestaande content ook.
 • Je treedt op als SPOC vanuit je expertise, verleent advies, evalueert het marktaanbod en nieuwe technologieën i.f.v. de PIVOwerking (zoals virtual reality, augmented reality,…).
 • Je begeleidt en traint opleiders en docenten om op termijn zelf (eenvoudige) digitale leercontent te gaan maken: schrijven van handleidingen, geven van trainingen,…   

Welk profiel heb je?

 • Bij werving: je hebt een masterdiploma (bij voorkeur richting (toegepaste) informatica, communicatie of onderwijskunde/pedagogie)

OF je hebt minimaal 1 jaar relevante beroepservaring op het vlak van het beheren en onderhouden van een digitaal opleidingsaanbod en/of (het bieden van ondersteuning bij) het ontwikkelen en implementeren van e-learnings en andere digitale leeroplossingen. Opgelet: je dient aan deze voorwaarden te voldoen op 13/09/2019.

 • Bij detachering: je bent statutair tewerkgesteld bij een ander(e) openbaar bestuur of instelling. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare beroepservaring op het vlak van het beheren en onderhouden van een digitaal opleidingsaanbod en/of (het bieden van ondersteuning bij) het ontwikkelen van digitale leervormen en leermiddelen binnen een publieke of private organisatie.

Opgelet: je dient aan deze voorwaarden te voldoen op 13/09/2019.

 •   Je hebt affiniteit met en/of kennis van ‘technology based learning’, het ontwikkelen en/of beheren van nieuwe digitale leeroplossingen, het werken met gangbare authoring tools en multimediale pakketten.
 •  Je beschikt over de competenties om, in samenwerking met de specialisten uit het werkveld en de pedagoog van het PIVO, concrete opleidingsvragen te vertalen in nieuwe didactische oplossingen die geschikt zijn voor e-learning, blended learning, virtuele oefenprogramma’s,…
 • Je beschikt over de vaardigheden en (praktijk)kennis om zelf educatieve animaties, video’s en interactieve lesmodules te ontwerpen of je bent bereid je hierin bij te scholen. Multimedia, social media en webtoepassingen zijn je niet vreemd.
 • Je bent een gedreven teamspeler die evengoed zelfstandig projecten kan uitvoeren.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om op een vlotte en duidelijke manier vakjargon en instructies uit te leggen aan internen en externen met een verschillende technische bagage.
 • Je houdt van afwisseling en bent in staat om jouw aandacht te verdelen over verschillende werkzaamheden.
 • Je bent klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig. Kwaliteit en nauwkeurigheid typeren jouw werk.

In ruil bieden wij:

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies. 
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.
 • Afwisselende functie binnen een uitdagende werkomgeving waar openheid, diversiteit en persoonlijke groei worden gestimuleerd.
 • Opportuniteit om mee vorm te geven aan de digitale transitie van het opleidingsaanbod van het PIVO, en in die zin kennis en ervaring op te doen.
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden evenals persoonlijke groeimogelijkheden binnen je interessegebied.

Bijkomend bij werving:

 • Een bruto maandwedde tussen € 3107,98 (geen relevante werkervaring) en € 4480,61 (met 20 jaar relevante werkervaring).

Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 20 jaar.

 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het PIVO te Asse, dicht gelegen bij het station van Zellik.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.

Bijkomend bij detachering:

 • Je blijft in dienst van het bestuur / instelling waar je tewerkgesteld bent. Je loon wordt terugbetaald aan je huidige werkgever.

Hoe solliciteer je?

Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?

Verstuur dan ten laatste op 13 september 2019 je kandidatuur online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (let op: na registratie van je profiel moet je opnieuw inloggen om ook te kunnen solliciteren). Ben je in het bezit van een masterdiploma, vergeet dan niet om dit mee in het sollicitatiesysteem op te laden! Als alles goed verloopt, ontvang je zowel een bevestiging van de registratie als van jouw sollicitatie.

Ben je geselecteerd?

Dan verwachten we je voor een schriftelijke proef in 10 oktober 2019 en een mondelinge proef op 28 oktober 2019.

Indien je niet beschikt over een masterdiploma maar wel over één jaar relevante beroepservaring zal je in eerste instantie begin oktober 2019 een niveautest afleggen en indien je geslaagd bent, sluit je aan bij bovenstaande data van de schriftelijke en mondelinge proef.

Wij discrimineren niet:

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

•Over de selectieprocedure:

Ilse Sterken, 016 26 77 62, vacatures@vlaamsbrabant.be

•Over de jobinhoud:

Lieven Goes, 02 454 82 57, lieven.goes@vlaamsbrabant.be