FULL_TIME

Relatiebeheerder Syndici - SII Belgium

Brussels BE
2022-06-17
2022-07-31

Binnen het Fiber for Belgium programma is één van onze commerciële, netwerk en activatie activiteiten toegespitst op ‘Brownfield’ wat neerkomt op alle reeds bestaande infrastructuur in de Fiber gebieden. Deze gebouwen willen wij allen aansluiten op de Fiber, de technologie van de toekomst. Om de uitrol van Fiber in de gebouwen te faciliteren is onze klant een ecosysteem aan het opzetten dat gericht zal zijn naar gebouwbeheerders/syndici. Deze syndici, die de eigenaars van de verschillende appartementen vertegenwoordigen, spelen een cruciale rol in het toelaten van de binnenkablering. . Hiervoor zijn we op zoek naar een Relatiebeheerder om deze syndicus relaties te optimaliseren.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je detecteert de syndici die belangrijk zijn in het kader van de Fiber roll-out. Je ontwikkelt en onderhoudt een relatie met syndici. Je zal de syndici proactief contacteren met als bedoeling deze E2E door de Fiber constructie te leiden.
Je initieert lokale events/workshops voor syndici waarop de klant Fiber approach toegelicht wordt aan de geïmpacteerde syndici uit de Fiberhood.
Je houdt geregeld contact met:
• Intern: management en directie van de #Fiber for Belgium team alsook betrokken diensten binnen CBU, EBU, NEO, CUO,...)
• Extern: Nationale federaties en organisaties – belangengroepen – integrators van syndici Lokale syndici verenigingen, ....
Belangrijkste cijfers:
• Er zijn in België 50.000 gebouwen die beheerd worden door een professionele syndicus. Dit aantal stelt een totaal aan 1.3 miljoen wooneenheden voor.
• Deze gebouwen stellen een meerwaardepotentieel voor van ? 60 miljoen EUR
Je bent verantwoordelijk om:
• In functie van de activiteiten en projecten gerelateerd aan de Fiber-to-the-Home glasvezel uitrol, de meest waardevolle partnerschappen uit te bouwen en te activeren en in stand te houden.
• Als ‘trusted advisor’ een duidelijk beeld te krijgen van de DMU van je key accounts, betrokken nationale federaties en organisaties om hier op verschillende niveaus binnen hun organisatie je contacten uit te bouwen en te valoriseren.
• Het Account- en Funnel Management voor je portfolio te runnen om de opportuniteiten uit te breiden voor deze partnerschappen die werden geselecteerd met het oog op een vlekkeloze Fiber roll out en commercialisatie.
• Het onderhandelen van frame agreements met de grootste en belangrijkste syndici om zo de constructiepartner de helpen in het negotiëren van de technische oplossing die gehanteerd zal worden in de gebouwen.
• Je gidst de constructiepartner over de syndicus en omtrent de akkoorden die met hem afgesloten zijn.
• De syndicus en de mede-eigenaar op een optimale manier doorheen het Fiber proces te loodsen en zo zijn customer experience te optimaliseren.
• In overleg met de locale teams in de areas je projecten mee op te volgen voor de tijdige oplevering en samenwerking met je partners; te waken over de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst na verkoop en een prima klantentevredenheid waarborgen
• Kwaliteitsnormen te waarborgen en erop toe te zien dat de KPI targets voor de unit tijdig worden opgeleverd; en om samen met je collega’s een accountable, collaborative en agile team te creëren
• Op te treden als Good to Gold-champion en ambassadeur en de kenmerken van ons merk te verpersoonlijken

Vereisten

PROFIEL
• Meer dan 5 jaar ervaring in een commerciële of ‘customer care’ functie
• Affiniteit met relatiebeheer en lange termijn klantrelaties
• Zakelijk inzicht in de professionele en consumentenmarkten en in de bijbehorende kanalen
• Klantgericht
• Probleemoplosser
• Communicatie- en presentatievaardigheden
• Goede onderhandelaar – doelgericht – creatief
• Besluitvaardig
• Je werkt goed samen over teamgrenzen heen, creëert netwerken en brengt mensen samen
• Interesse voor innovatie en nieuwe businessmodellen
• Brede kennis of interesse van oplossingen binnen CBU en EBU (zoals ‘Smart Building’ ea.)
• Interesse in de Fiber technologie en oplossingen
• Kennis van de syndicus wereld
• Tweetaliger nl/fr

Must have :
- Bilingual Dutch/French
- Dealing with ambiguity and conflict management
- Autonomy
- Initiative taker
- Result driven
- Solution oriented
- Communication skills
- Negotiation skills