FULL_TIME

Portfolio Manager - Smals

Brussel BE
2023-03-20
2023-03-28

Als Portfolio Manager beheer je een portfolio van projecten gericht op het leveren van IT-applicaties en technologische oplossingen om de werkprocessen binnen de instelling te optimaliseren.

Meer concreet ben je tegenover de ICT Manager verantwoordelijk voor het goede beheer van de portefeuille. Je verzekert in deze context een algemene opvolging van de projecten en zorgt ervoor dat ze uitgevoerd worden binnen de deadlines, het voorziene budget en volgens de afgesproken specificaties. 

In samenwerking met de klant definieer je de scope van het project, bepaal je welk budget, hoeveel medewerkers en middelen nodig zijn om de projecten tot een goed einde te brengen.

Je bepaalt de prioriteiten, beheert de interdependenties en risico's, volgt de voortgang van de projecten op en stuurt bij waar nodig.

Je coördineert het werk van de projectleiders en volgt het op. Tevens stimuleer je een goede samenwerking tussen hen om de doeltreffendheid van het werk in het team te optimaliseren. Je neemt ook het oplossen van mogelijke conflicten voor je rekening. Daarnaast volg je het werk van externen op.

Je vertaalt de algemene projectplanning in concrete actieplannen om de te behalen doelstellingen duidelijk te stellen.

Je brengt regelmatig verslag uit over de stand van zaken van de verschillende projecten aan het directiecomité, de sponsors en de eindklanten.

Profiel

Je beschikt over een universitair diploma en hebt ten minste vijf jaar ervaring in projectmanagement of in het beheer van een portfolio van projecten.

Je hebt een goede kennis van managementtechnieken en projectmethodologie in een ICT-omgeving en bent vertrouwd met de methodologieën gelinkt aan een ontwikkelingsomgeving (.Net).

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent klantgericht en “service minded”.

Je hecht belang aan het behalen van objectieven en bent resultaatgericht.

Je toont betrouwbaarheid, werkt autonoom en kan ook in team werken.

Dankzij je communicatievaardigheden ben je in staat een team te adviseren, te motiveren en te ondersteunen.

Je werkt methodisch en georganiseerd, je weet prioriteiten te stellen en je kan de verschillende betrokken partijen van een project coördineren.

Tot slot druk je je vlot uit in het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.