FULL_TIME

Data Quality Officer - Smals

Brussel BE
2021-11-19
2021-11-27

Als Data Quality Officer maak je deel uit van het Data Quality Office en werk je mee aan adviezen omtrent (data)kwaliteit, risicobeheer en de opvolging ervan. Je staat mee in voor de voorstelling, het delen en het overbrengen van ervaringen aan andere actoren in het (data)kwaliteitsdomein.

In dit kader werk je mee aan verbeteringstrajecten inzake datakwaliteit. Je stimuleert en initieert het gebruik van nieuwe methodes voor data-analyse (cf. informatie-extractie, machine learning, procesmining, …). Je werkt actief mee aan het actualiseren van de kennis omtrent het (data)kwaliteitssysteem en de methodologie ervan. Je maakt een vertaalslag naar de praktijk en in pragmatische toepassingen.

Ook het identificeren en monitoren van operationele risico's en de (data)kwaliteit behoort tot je taken. Je staat in voor het uitvoeren van testen. Je maakt hierbij een terugkoppeling van de uitgevoerde analyses en monitoring en de evolutie van risico’s aan de betrokken diensten. Je werkt mee adviezen uit omtrent corrigerende en preventieve maatregelen.

Profiel

Je hebt een bachelor- of masterdiploma (bij voorkeur in een informatica richting).

Je hebt ervaring in data-/kwaliteitsbeheer, data-analyse en dataverzameling. Je hebt kennis van de methodologie omtrent (Agile)project-, kwaliteits-, en databeheer.

Je bent vertrouwd met onder meer tools en talen zoals R, Python, SAS, SAP, Power BI, Oracle BI, SQL, non-functional kwaliteitsattributen, … Je kennis omtrent Business Process Reengineering is actueel.

Je kan buigen op een relevante ervaring binnen interne controle/risicobeheersing, monitoring of interne audit.

Je bent geïnteresseerd in innovatie binnen de sociale zekerheid.

Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. Je kan complexe problemen ontleden.

Je bent communicatief ingesteld en gaat vlot in dialoog met verschillende gesprekspartners.

Tot slot heb je een goede kennis van de tweede landstaal.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.