FULL_TIME

Business Analyst - Smals

Brussel BE
2020-10-09
2020-10-20

Als Business Analyst bij Smals ontwikkel je een inzicht in de werking van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg van België. Je weet de link te leggen naar de implicaties hiervan voor de interne werkorganisatie van federale en regionale instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg.

Je ondersteunt deze instellingen bij het verfijnen van hun visie en het formuleren van hun missie. Via de juiste vraagstelling en het aanreiken van kritische perspectieven, faciliteer je verandering op het niveau van organisatiestructuren en werkprocessen en weet je hiervoor binnen de instellingen een draagvlak te creëren. Omgekeerd ben je in staat om binnen Smals de nodige impact te genereren zodat de belangen van de instellingen optimaal gediend worden.

Je helpt problemen die zich stellen bij de instellingen te vertalen naar concrete behoeften en je faciliteert de identificatie van werkbare oplossingen die, bij voorkeur, elders reeds hun nut bewezen hebben. Je sterke affiniteit met ICT helpt je bij het integreren van ondersteunende tools. Instellingen zien je als een bruggenbouwer tussen hun business-behoeften enerzijds en ICT-oplossingen anderzijds. Tijdens de implementatiefase kijk je er dan ook op toe dat de ontwikkelingen in lijn blijven met hun oorspronkelijke businessdoelstellingen.

Businessanalisten van Smals spelen een sleutelrol in de verdere modernisering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg van België en bouwen mee aan de sterke reputatie die deze geniet tot in het buitenland. Als lid van de businessanalisten-community van Smals help je synergieën detecteren binnen en tussen de instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg wat een impact heeft op alle geledingen van de maatschappij. Je ligt ook mee aan de basis van het Competence Center van de businessanalisten van Smals en krijgt de kans om bij te dragen tot de verdere professionalisering van deze sleutelrol.

Profiel

Je  behaalde een masterdiploma en hebt een grote affiniteit met de informatica. Je hebt minstens drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Beroepservaring in de domeinen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg is niet noodzakelijk maar wel een troef.

Je hebt ervaring met het uittekenen en faciliteren van workshops, focusgroepen en andere participatieve denkprocessen.

Je hebt inzicht in de kritische succesfactoren voor het managen van een administratie of service-omgeving. Je begrijpt hoe processen te structureren en aan te sturen voor een optimale productiviteit (ervaring met het toepassen van lean-principes, 6 sigma, BPMN,…).

Je bent een creatieve geest met een pragmatische ingesteldheid. Je combineert sterke analytische vaardigheden met het conceptuele denkvermogen dat je nodig hebt om vernieuwende oplossingen te formuleren.

Daarnaast ben je een natuurlijke netwerker die impact nastreeft (zonder per se op hiërarchische bevoegdheden te moeten steunen). Je weet jouw gesprekspartners te inspireren en te overtuigen om bij te dragen tot het project van jouw klant.

Je heb een actieve kennis van de twee landstalen (FR/NL).

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.