Digital Archiving Analyst - Smals

Brussel
2018-11-05
2019-03-26

In het kader van de dematerialisatieprojecten (elektronische archivering en gecentraliseerde bewaring, elektronische documentproductie, elektronische handtekening,…) en de uitbouw van een derde archiveringsservice voor de Belgische openbare instellingen is Smals op zoek naar een functioneel analist met competenties inzake elektronische archivering of record management.

Specifieke rol in het kader van de derde archiveringsservice en elektronische bewaringsdiensten:

Als contactpersoon en analist voor de deze diensten help en begeleid je een klant bij zijn integratie. Dit houdt de volgende aspecten in:

  • Een archiveringsstrategie helpen definiëren: archiveringsproces, archiveringsformaat, metagegevens van de objecten, classificatieplan voor de activiteiten, regels voor bewaring...
  • Helpen bij de functionele integratie met de service: uitleg geven aan de klant, functionele vragen beantwoorden, de klant begeleiden bij zijn testen...
  • Helpen bij de integratie met de service: op basis van de analyses die je uitvoert in samenwerking met de klant definieer je de regels voor de integratie met de service en implementeer je ze.

Naast deze activiteiten zie je ook toe op de service in het algemeen, ga je zijn operationele werking na en voer je in geval van problemen enquêtes uit met de hulp van de technische teams van Smals.

Je bent actief betrokken bij de evolutie van de service om nieuwe behoeften of nieuwe aanvragen van functionaliteiten te detecteren, ze generiek te formaliseren, ze te laten valideren door alle gebruikers van de service en de implementatie op te volgen met het ontwikkelteam.

Generalistische rol in andere projecten:

Je zal hoofdzakelijk ingezet worden op de archiveringsservice, wat algemenere opdrachten als functioneel analist bij andere systemen niet uitsluit. Je onderzoekt functionele vraagstukken en veranderingsaanvragen en bepaalt de scope van ontwikkelprojecten.

In het kader van de behoeftebepaling vorm je de interface tussen de key users en de verschillende verantwoordelijken. Je werkt de procesanalyses in detail uit en definieert de businessprocessen die je dan modelleert in functionaliteiten aan de hand van de UML-methodologie.

Verder sta je in voor de opvolging en functionele ondersteuning van het ontwikkelproces. Afhankelijk van het project worden de toepassingen ontwikkeld in een Scrum- of RUP-omgeving.

Je volgt de implementatie en oplevering van het project op.

Je helpt ook de projectleider bij de opvolging van het project, de planning van de activiteiten en de resources, de opvolging van het budget en de rapportering naar de klant.

Tot slot assisteer je bij de opstelling van de gebruikershandleidingen en de opleiding van de gebruikers.

Profiel

Je behaalde een universitair diploma en ervaring in een IT-gerelateerde functie met veel klantencontacten is een troef.

Je hebt kennis en vaardigheden op het vlak van elektronische archivering of record management. Een concrete ervaring in dit domein is een troef.

Je hebt kennis van analysemethodes (UML,...) en ontwikkelprocessen (RUP, Scrum,...) en je beschikt over een veelzijdige technische bagage (gegevensbeheer, programmeertechnieken, internettechnologieën,...).

Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je realiseert je projecten op een efficiënte en autonome manier. Je hebt verantwoordelijkheidszin, bent flexibel en neemt initiatief. Je zin voor analyse en synthese stelt je in staat kwalitatief werk af te leveren terwijl het respecteren van de termijnen een prioriteit blijft.

Tot slot druk je je vlot uit in het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.