Data Manager (m/v/x) - BOSA - Selor

Brussels
2018-10-30
2019-04-20

Wergever

Er is 1 plaats bij het BICC van de FOD Beleid en Ondersteuning, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

Het Business Intelligence Competence Center (BICC) maakt deel uit van het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Het BICC verzamelt en publiceert de strategische data over de federale overheid. Het BICC werkt tevens rond kwaliteitsmanagement en een beleid rond klantgerichtheid.

FOD BOSA voorziet in een uitgebreide rapportering over de informatie waarover het beschikt, onder andere de loon- en boekhoudgegevens ... Naast een brede set van standaardrapporten, levert FOD BOSA ook rapporten op maat ten behoeve van het strategische beleid van haar klanten.

Je functie

 • Je bent resultaatgericht, gepassioneerd door informatica en je wil je competenties inzetten ten dienste van de modernisering van de FOD Beleid en Ondersteuning:
 • Je beheert de BI-datamodellering met het oog op de coherentie (logische opbouw) en de convergentie van de data.
 • Je stelt de functionele architectuurstandaarden op en respecteert deze (bv. dataretentie, authentieke gegevensbronnen, ...).
 • Je coördineert en beheert het business data governance committee (datawoordenboek/informatiewoordenboek/gegevensmodelering en -modellen, ondersteuning van de kwaliteitscontrole)
 • Je onderhoudt en documenteert de verschillende datastromen (informatiestromen) waar het BICC een rol speelt.
 • Je stelt interne regels en standaarden binnen het BICC op voor de ontwikkeling van delivrables en voor dataexploitatie en -uitwisseling.
 • Je ondersteunt de partners bij het opstellen van de technische aspecten van een overheidsopdracht met betrekking tot een IT-businessoplossing waarbij BICC een rol speelt.

Je profiel

 • OFWEL diploma master behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica zonder ervaring
 • OFWEL diploma master EN een relevante professionele ervaring van 2 jaar in het domein van data management verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

  • Beheer van datamodellen
  • Onderhoud van datamodellen
  • Opmaak van gegevensarchitectuur
  • Onderhoud van gegevensarchitectuur
  • Opmaak van een datawoordenboek, glossarium
  • Onderhoud van een datawoordenboek, glossarium.

Aanbod

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een GSM en laptop, tussenkomt in de GSM-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • 26 dagen verlof per jaar
 • glijdende werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 1 oktober 2018 via selor.be.