Testmanager TIBER (V/M/X) - Nationale Bank van België

Brussel
2020-01-28
2020-09-22

// Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een Testmanager Tiber (V/M/X) voor haar team Threat Intelligence Based Ethical Red teaming (TIBER-BE).

Vanuit de opdracht om de stabiliteit van het financiële stelsel te bewaken, heeft de NBB in 2018 een raamwerk voor gecontroleerde, op maat gemaakte cyberaanvallen geïmplementeerd onder de naam TIBER-BE. Eén incident bij een dienstverlener of systeem kan immers de rest van het financieel stelsel besmetten.

// Functie

 • bijdragen aan de werkzaamheden van het TIBER-BE programma
 • valideren van de scope, de scenario's, de voorziene risk management controls en de adequate omkadering van de uit te voeren TIBER-BE testen bij de instellingen
 • toezien op de uitvoering van de TIBER-BE testen zodat die voldoen aan de eisen opgelegd door het TIBER-EU en TIBER-BE raamwerk
 • analyseren van cyberdreigingen in de financiële sector en het betalingsverkeer
 • deelnemen aan TIBER National Implementation Committee
 • een adviserende rol opnemen met betrekking tot toekomstige evoluties inzake cyber resilience
 • zowel intern als extern delen van kennis betreffende belangrijke cyber ontwikkelingen en de potentiële gevolgen daarvan
 • contacten onderhouden met alle betrokken partijen in het TIBER-BE raamwerk, zoals ethical hackers/red team testing providers, commerciële en nationale intelligence diensten
 • deelnemen aan (inter)nationaal overleg.

// Profiel

 • houder zijn van:
  • hetzij een master burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, wiskunde of computerwetenschappen
  • hetzij een ander masterdiploma aangevuld met een grondige IT-kennis in de financiële sector
 • relevante ervaring hebben inzake Cyber Threat intelligence, informatie- en IT-beveiliging of cyber resilience, idealiter toegepast op de financiële sector
 • beschikken over specifieke ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen is een troef: security penetration testing, forensische analyse van IT security incidenten, information security threat intelligence, security operations, operationele werking van betalingssystemen
 • zowel in team als zelfstandig kunnen werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • over aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke vaardigheden beschikken
 • over een sterke analytische geest en overtuigingskracht beschikken
 • goede organisatorische vaardigheden hebben, met zin voor initiatief en synthese
 • assertief en stressbestendig zijn
 • goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden bezitten
 • beschikken over een goede actieve kennis van de twee landstalen en van het Engels
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

// Arbeidsvoorwaarden

Link

// Programma

 • online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • interview (± 60 min.)
 • assessment center (volledige dag)
 • finaal selectiegesprek (± 30 min.)

Alleen kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen komen in aanmerking. Buitenlandse diploma's zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.