FULL_TIME

IT Infrastructure Configuration & Asset Manager - Smals

Brussel BE
2022-05-23
2022-05-26

Als lid van het team "ICT processes, procedures & facilitation" faciliteer je de werkzaamheden en de communicatie tussen de verschillende teams van de afdeling IT-infrastructuurbeheer om het door de SLA's vereiste dienstverleningsniveau te handhaven.

Je ondersteunt, implementeert en ontwikkelt "best practices" en principes (gebaseerd op ITIL) binnen het departement infrastructuur, om een betere dienstverlening te garanderen aan interne en externe klanten.

Meer specifiek beheer je en ben je verantwoordelijk voor de configuratiemanagement- en assetmanagementprocessen.

Wat betreft het Configuration Management, voer je volgende taken uit:

  • Definiëren en onderhouden van het management-configuratieproces en ondersteunen van de IT-infrastructuurbeheerteams bij de uitvoering ervan. In deze context bent u verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit van de CMDB (Configuration Management Database) en de informatie die nodig is voor de facturering aan onze klanten.
  • Deelnemen aan de verbetering van het mapping-model door de verschillende technologische, toepassings- en bedrijfslagen erin op te nemen en ervoor te zorgen dat het aan de behoeften van de verschillende gebruikers voldoet.

Wat betreft het Asset Management, voer je volgende taken uit:

  • Het proces voor assetmanagement, d.w.z. het beheer van activa gedurende hun gehele levenscyclus, definiëren en handhaven.
  • Ervoor zorgen dat alle gebruikte software gedekt is door een licentie, toezien op het gebruik van deze licenties door te anticiperen op bepaalde aankopen of door bepaalde situaties te regulariseren. 

Voor beide processen ben je ook verantwoordelijk voor het definiëren en monitoren van KPI's. Je rapporteert regelmatig aan het management van Smals en coördineert taken ter verbetering van deze processen.

Profiel

Je behaalde een masterdiploma en hebt minstens 3 jaar ervaring in een transversale IT-functie in een infrastructuurdepartement een functie die ITIL-processen voor configuratiebeheer of asset management implementeert.

Je hebt een basiskennis van de ITIL-methodologie. Een ITIL Certification is een troef.

Je hebt een basiskennis van de infrastructuurcomponenten (netwerk, middleware, server, DB).

Je bent in staat om technische en complexe processen uit te werken en op te volgen.

Je hebt al audit- en controletaken uitgevoerd en doet dit graag.

Je bent vertrouwd met het verzamelen van metrieken over IT-componenten.

Je communiceert op een efficiënte manier en stelt je diplomatisch of assertief op wanneer dit nodig is. Je bent een goede luisteraar en hebt tegelijkertijd een goede overtuigingskracht.

Je hebt verantwoordelijkheidszin en je bent klant- en resultaatgericht.

Je bent in staat om duidelijke presentaties te geven aan de technische teams, de klanten en het management van Smals.

Je drukt je vlot uit in één van de twee landstalen (Frans/Nederlands), en je hebt ten minste een basiskennis van de tweede taal.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.