FULL_TIME

Business System Owner - BA - Anankei

Brussels BE
2020-06-01
2020-12-05

De functie wordt uitgeoefend binnen het Network Business Unit (NBU), in het Business System Owners (BSO) team die verantwoordelijk is voor de evolutie van de informaticatools die binnen NBU gebruikt worden.

Job beschrijving:

Als lid van het Business System Owners team speel je een sleutelrol in de interactie tussen de eindgebruikers van de verschillende applicaties en de IT divisie. Je oefent een belangrijke taak uit, als volgt omschreven: de ontwikkeling, aanpassing en verbetering van tools die geschikt, effectief en doeltreffend zijn als ondersteuning van alle processen voor de installatie en documentatie van ons netwerk.

De applicaties waarvoor deze functie concreet openstaat zijn RoSi en CoFi, twee instanties van het TenForce platform van de gelijknamige leverancier.
De voornaamste functionaliteit van deze applicaties is het beheren van de werken op openbaar domain door onze aannemers (veiligheid, het melden van aanwezigheid, audit, enz.)
Je bent de contactpersoon voor alle projecten die mogelijk een impact kunnen hebben op de applicaties waar je als BSO (of “product owner” in Agile terminologie) verantwoordelijk voor bent. Deze impact kan een reden tot IT ontwikkeling zijn, maar ook het wijzigen/toevoegen van de referentie-data die applicatie gebruikt en die door het BSO team beheerd wordt.
Je werkt zelfstandig en slaagt er ook in om projecten met een hoog niveau van ambiguïteit en (organisationele) complexiteit tot een goed einde te brengen.

Als expert van een applicatie is je rol onderverdeeld in 4 grote assen:
• Consolidatie & validatie van de specificaties met de gebruikers om nieuwe ontwikkelingsprojecten op te starten of tijdens de evolutie van de ontwikkelingsprojecten.
o Je neemt het initiatief om de noden van te business te vertalen naar requirements voor IT ontwikkeling of aanpassing van referentie data
o Je organiseert en neemt de lead van de nodige workshops
o Bij IT ontwikkeling, valideer je op een grondige wijze de gedetailleerde specificaties van de applicaties
o Je zorgt voor de gedetailleerde documentatie en het akkoord hierover tussen de gebruikers en IT
o Je bepaalt de prioriteiten en de inhoud van de verschillende releases en refdata aanpassingen
o Indien mogelijk moedig je de ontwikkelingen aan van generieke oplossingen om het gebruik van fantoom tools te verminderen (shadow IT-tools, specifiek aan bepaalde teams)

• Opvolging van de ontwikkelingen en de technische oplossingen van begin tot eind binnen de projecten:
o Je neemt actief deel aan de ontwikkelingsprojecten door middel van statusmeetings of andere workshops
o Je ontwikkelt test scenario’s en je organiseert testen met de gebruikers, waar je zelf ook actief aan deelneemt
o Je volgt de levenscyclus op van de gedetecteerde bugs (verduidelijking, oplossing, levering, nieuwe testen)
o Je beslist samen met ITS de Go/NoGo voor de ingebruikname gebaseerd op testen van de gebruikers en de risico’s die ermee gepaard gaan
o Tijdens de release weekends en avonden volg je alle technische activiteiten op, neemt deel aan sanity checks en aan het beslissingsproces in geval van blokkerende problemen

• Change management voor projecten, door middel van:
o De organisatie van communicaties en opleidingen die aan de gebruikers dienen gegeven te worden. Dit in samenwerking met de relevante stakeholders van het betrokken project (IT en/of refdata)
o De documentatie van de Methodes & Procedures (M&P) en van de handleidingen voor de gebruikers van de applicaties waar je verantwoordelijk voor bent

• Operationele support voor de applicaties waar je verantwoordelijk voor bent:
o Je bent de eerste contactpersoon voor de interne gebruikers in geval van problemen, vragen, eventuele bugs, enz. Daarvoor onderhoudt je nauwe contacten met desbetreffende IT-specialisten
o In geval van bugs of incidenten i.v.m. de productie, doe je een actieve opvolging tot er een oplossing gevonden en toegepast wordt
o Indien nodig neem je initiatieven met betrekking tot data quality (detectie, rapporten, verbetering, enz.)

Vereisten

Vereist profiel :

• Je beschikt minstens over een Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring
• Je drukt je vlot uit in het Engels, Nederlands en Frans
• Je hebt een ervaring als Business Analyst in de IT wereld
• Je bent bereid om je grondig te verdiepen in de werking van de RoSi en CoFi applicates
• Je hebt een kennis van de wereld van de nutsmaatschappijen en van de werken in openbaar domain
• Je hebt een analytische, maar oplossingsgerichte aanpak
• Je streeft ernaar om een diepgaand inzicht te verwerven in elk probleem en stelt je niet tevreden met gedeeltelijke verklaringen
• Je werkt gestructureerd en beschikt over goede organisatorische vaardigheden
• Je kan zowel flexibel en autonoom werken als in teamverband en je neemt graag initiatieven
• Je hebt een eerlijke en positieve mentaliteit en je profileert je gemakkelijk als link tussen de eindgebruikers en de IT-experten
• Je hebt de capaciteit om snel de organisationele structuur, de processen en de applicaties rond het infrastructuur bouwproces op publiek domein te verwerken
• Je hebt de vaardigheid om met anderen met impact te interageren in een matrix management omgeving, om te onderhandelen en te aligneren tussen verschillende visies en prioriteiten om een oplossing te vinden
• Je kan gedetailleerde planningen en procedures opstellen met de nodige B plannen die je opvolgt en toepast
• Je maakt graag presentaties, geeft graag opleidingen en schrijft technische documenten