FULL_TIME

Information Security Officer - Smals

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-28

Als Information Security Officer vervul je meerdere rollen: 

Als Information Security Officer implementeer je een beleid voor informatieveiligheid om een duidelijke methode en aanpak inzake informatie- en informaticaveiligheid ter beschikking te stellen van de instelling.

Hiervoor werk je nauw samen met de informaticadienst van de instelling.

Concreet zorg je voor de opstelling en documentatie van de algemene en specifieke procedures voor informatieveiligheid, hetzij voor een doelgroep, hetzij voor bepaalde informatiesystemen, en optimaliseer je het beleid voor informatieveiligheid.

Je stelt een jaarlijks veiligheidsplan op met daarin de nodige middelen voor de uitvoering ervan. Je zorgt jaarlijks voor de evaluatie en aanpassing van dit veiligheidsplan.

Je vervult ook de rol van veiligheidsconsulent van het secundaire netwerk van de sociale zekerheid. Hierbij zie je toe op de naleving van de normen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake informatieveiligheid bij de verschillende OCMW's (audits, toegangsrecht, advies, opleiding, deelname aan werkgroepen…).

Als Data Protection Officer zie je toe op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en zorg je ervoor dat de persoonsgegevens binnen de instelling conform deze wetgeving gebruikt en verwerkt worden. 

Hiervoor werk je samen met de verschillende diensten van de instelling.

Je formuleert aanbevelingen, stelt alternatieve oplossingen voor die in overeenstemming zijn met de wet en adviseert de directie over de te nemen maatregelen met betrekking tot veiligheid en de AGV.

Je detecteert eventuele veiligheidsinbreuken op het gebied van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit en verwittigt de directie bij onregelmatigheden of bedreigingen.

Je voert testen uit om toekomstige risico's inzake informatieveiligheid te beoordelen en brengt de nodige aanpassingen aan.

Profiel

Je hebt een master of een bachelor in de Informatica en beschikt over een eerste beroepservaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt een algemene kennis van technische IT-systemen en -architecturen en van de verschillende softwaretools.

Je uitgebreide kennis van de reglementering/wetgeving inzake gegevens- en privacybescherming stelt je in staat om opleidingen te geven. Met je technische background kan je daarnaast technische audits uitvoeren.

Je bent in staat om logisch en effectief te communiceren met gesprekspartners met verschillende niveaus en backgrounds.

Je pedagogische vaardigheden stellen je in staat om complexe informatie op een eenvoudige en gestructureerde manier over te brengen.

Je gaat methodisch en georganiseerd te werk en handelt op een integere manier door zowel extern als intern als vertrouwenspersoon op te treden.

Je overtuigingskracht laat je toe om met rationele argumenten te overtuigen.

Je bent resultaatgericht en stressbestendig.

Je hebt een actieve kennis van het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.