CONTRACTOR

Senior Project Manager - Anankei

Antwerpen BE
2021-02-16
2021-02-18

De Sr. Project Manager neemt de lead op in projecten die als doel heeft de supply chain ketenwerking te optimaliseren door innovatieve digitalisatie.
De kandidaat wordt E2E verantwoordelijk gesteld voor de uiteindelijke oplevering van de deliverables en kwaliteit van het project, conform de vooropgestelde timing, kwaliteit en budget.

Je bent verantwoordelijk voor:
- Het precies uitwerken en ontleden van problemen, het analyseren en beschrijven van behoeften, bedrijfsprocessen modelleren en duidelijk documenteren
- Het leiderschap over dagelijkse werking en voortgang van het project. Dit impliceert ook de bepaling en opvolging van scope, planning, risico’s en issues.
- Je neemt een verbindende rol op tussen de stakeholders, business en development teams met het onderhouden van een positieve en constructieve samenwerking binnen het projectteam
- Het leiderschap om tot een technische uitwerking te komen die gedragen is binnen het ecosysteem en die binnen tijd en budget opgeleverd kan worden
- Opstellen van het interne project implementatie plan in lijn met overkoepelend plan, scope bepaling, technische uitwerking in samenwerking met sponsor(s), projectteam en stakeholders.
- Opzetten en bewaken van een sterk partnerschip met andere partijen binnen het grotere projectteam
- Organiseren en leiden van projectmeetings, afstemmingsmomenten, projectdiscussies, validatiemomenten, etc.
- Bewaakt de tijdige en kwalitatieve oplevering van project deliverables
- Volgt E2E uitwerking op (define, execute, testing, oplevering, etc.)
- Je leert graag bij en blijft permanent op de hoogte van technologische evoluties, trends en best practices op het gebied van application design & software development. Je kennis en ervaring deel je actief met je collega’s.

Exigences

We zijn op zoek naar:

- Hogere opleiding (Master) met engineering of bedrijfseconomische of logistieke achtergrond (of gelijkwaardig door ervaring)
- Minimaal 10 jaar ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op Project Management
- Je werkt precies en kunt problemen ontleden en behoeften beschrijven, bedrijfsprocessen modelleren en duidelijk documenteren
- Zeer sterke vaardigheden om in teamwork, projectmatig en in Agile omgevingen te werken. Je onderhoudt hierbij goede contacten met de verschillende stakeholders en neemt hierbij een proactieve partnership rol. Je vertaalt een visie en klantbehoefte naar uitvoerbare taken en stelt je prioriteiten.
- Sterke kennis van bedrijfsprocessen van de supply chain en de link met het hinterland (Rail, truck, barge) in het bijzonder.
- Doorgedreven kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen) en methodologieën (6 Sigma/ Lean/ PMP/PMI/, PRINCE2, Agile,...).
- Sterke communicatie/analyse vaardigheden, met het vermogen en moed om anderen constructief uit te dagen en om verschillende (externe) partijen met elkaar te verbinden om tot een gedragen oplossing te komen.
- Bewezen leiderschap om visie naar actie om te zetten in concrete resultaten - en proactief promoten van gezamenlijke doelstellingen en acties (evangelisatie).
- Begrip van architecturale concepten binnen verschillende domeinen (security, applicatie, infrastructuur, integratie).
- Taalvereiste: Nederlandstalig, Frans en Engels (begrijpen/schrijven/spreken)