FULL_TIME

Senior Business Analyst - Egov Select

Regie der Gebouwen - Brussel BE
2022-01-14
2022-01-25

Werkomgeving

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

Taakomschrijving

 • Je staat in voor het analyseren van data, het optimaliseren en automatiseren van complexe bedrijfsprocessen en het testen van gerealiseerde oplossingen tegen de vooraf gedefinieerde eisen.
 • Je ondersteunt je klanten om de projectresultaten binnen afgesproken tijd, budget en kwaliteit op te leveren.
 • Je voert de analyses uit om met de nodige precisie de noden van de gebruikers te detecteren en te definiëren.
 • Je vertaalt de noden van de gebruikers voor technische medewerkers en projectmanagers.
 • Je zorgt voor de acceptatie en vervolgens het correcte gebruik van de toepassing, zodat deze optimaal functioneert en de vooropgestelde resultaten oplevert.
 • Je test en evalueert de resultaten van de IT toepassingen en waakt erover dat deze beantwoorden aan de vereisten van de organisatie.
 • Je analyseert en beschrijft de verschillende bedrijfsprocessen in de vorm van functionele specificaties en documenten.
 • Je analyseert samen met de klanten hun behoeften en formuleert gepaste oplossingen.
 • Je configureert en documenteert in de toepassing of past de specificaties aan ten behoeve van het ontwikkelingsteam.
 • Je begeleidt en ondersteunt meer junior profielen en helpt ze ontwikkelen en groeien in hun rol.
 • Je werkt in een tweetalige omgeving.
 • Je stelt werkinstructies en gebruikershandleidingen op ten behoeve van gebruikers.
 • Je documenteert je activiteiten (procesdocumentatie, configuratiedocumenten, ontwikkelingen, testen, ...).
 • Je deelt je aanpassingen en kennis mee aan je collega’s van de andere teams.
 • Je onderhoudt en ontwikkelt continu je kennis en expertise om gepaste oplossingen voor problemen te kunnen voorstellen en optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden.

Profielomschrijving

 • U beschikt over een Bachelor of een Master diploma.
 • U hebt tenminste 10 jaar werkervaring in een gelijkaardige positie.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 •  Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossingen.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je bent in staat gewenste en bestaande processen helder te beschrijven.
 • Je bent vertrouwd met de evaluatie, het testen en aanpassen van informatica applicaties.
 • Je bent in staat om processen te vertalen naar bruikbare informatie voor de development afdeling.
 • Je hebt een goede kennis van BPMN, UML, analyse in de vorm van Use cases afhankelijk van project tot project, Agile en Scrum.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis van beide landstalen en kennis van het Engels.

Wij bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.