FULL_TIME

Network Specialist - Egov Select

Brussel BE
2022-01-14
2022-01-25

Werkomgeving

Je zal tewerkgesteld worden bij de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de Federale Politie, die verantwoordelijk is voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen, en meer bepaald bij de dienst Systems Division (DIST), die de ICT-systeemarchitectuur ontwikkelt en de ICT-systemen organiseert en beheert. Deze dienst staat in voor : 

 • de technische analyse van de systeembehoeften,
 • de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video),
 • het ontwikkelen van technische standaarden voor de politionele organisatie en
 • voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming
 • het beheer van de datacentra, de centrale infrastructuren en de in daar aanwezige technische systemen

De divisie levert in deze domeinen ook een gespecialiseerde derdelijns ondersteuning aan.

Taakomschrijving

In het kader van uw functie zult u meewerken aan de realisatie van de digitale transformatie van de Geïntegreerde Politie door het op een beveiligde manier in plaats stellen van verschillende  instrumenten en technologieën om aan de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. In dit opzicht spelen informaticanetwerken een belangrijke rol en een moderne, betrouwbare, performante en vooral beveiligde omgeving is van essentieel belang.   

Daartoe zult u deel uitmaken van een multidisciplinaire divisie.  Binnen dit team zult u de functie van ICT Network Specialist bekleden.

Uw taken omvatten meer in het bijzonder:

 • Oplossen van 2de  en 3de lijns netwerkproblemen (routering, switching en wireless netwerken)
 • Netwerkmonitoring en tussenkomst op de netwerken in geval van problemen
 • Trafiekmetingen op het operationele politienetwerken
 • Valideren van voorstellen betreffende netwerkarchitectuur
 • Installeren en configureren van L2 en L3 switches
 • Opstellen van netwerkarchitecturen voor de gebouwen van de Federale Politie
 • Adviseren van lokale politiezones bij de architectuur van hun netwerk
 • Documenteren van netwerken
 • Asset management
 • Sitesurveys met betrekking tot gestructureerde netwerkbekabeling voor vaste en draadloze netwerken

De functie impliceert deelname aan een permanentiebeurtrol ‘contacteerbaar en terugroepbaar’ buiten de normale kantooruren. 

Profielomschrijving

 • Bachelor of Master of licentiaat in informatica of in electronica, of gelijkwaardig door ervaring
 • Aantoonbare ervaring van minstens 5 jaar in een gelijkaardige functie, met name in het globale technische beheer (design van de architectuur, keuze van materiaal en verbindingen, evaluatie van verschillende voorstellen, implementatie, dagelijks beheer) van:
  • Een Wide Area Network van minstens 50 sites in maximale configuatie
  • Minstens 20 lokale informaticanetwerken, onderling verbonden door een Wide Area Network.
  • Minstens 2 projecten voor installatie van lokale netwerken (gestructureerde bekabeling, design van de architectuur, configuratie van de actieve componenten, implementatie) voor een totaal van minstens 500 aansluitpunten in de voorbije 5 jaren.  
 • Over een grondige kennis beschikken over de architectuur en beveiliging van LAN en WAN informaticanetwerken
 • Over een grondige praktische kennis beschikken betreffende TCP/IP en de toepassingen ervan in vaste en draadloze netwerken.
 • Over een grondige praktische kennis beschikken betreffende vaste lokale Ethernet netwerken met Layer 2/3 Switching, in het bijzonder op basis van Avaya/Extreme Networks
 • Over een grondige praktische kennis beschikken betreffende draadloze netwerken (wifi), bij voorkeur op basis van Aruba apparatuur.
 • Over een grondige praktische kennis beschikken betreffende Wide Area netwerken gebaseerd op huurlijnen, SDSL verbindingen (MPLS IP VPN), glasvezelverbindingen en CISCO routers (met inbegrip van Cisco FlexVPN en PKI-certificaten).
 • Over een praktische kennis beschikken betreffende oplossingen voor het verzekeren van het ‘Performance Management’ van een informaticanetwerk, in het bijzonder door het gebruik van het product Truview van Netscout.
 • Over een basiskennis beschikken betreffende de werkingsprincipes en de programmering van firewalls.
 • Over kennis beschikken betreffende darkfiber verbindingen en de daarop geplaatste DWDM apparatuur, zoals bijvoorbeeld ADVA.
 • Over kennis beschikken betreffende blade switches en virtuele switches in gevirtualiseerde omgevingen (KVM en VMWare)
 • Bij voorkeur tweetalig zijn (Nederlands, Frans) of, indien niet, over een voldoende basiskennis van een tweede landstaal beschikken om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere specialisten en met vertegenwoordigers van de gebruikers.
 • Kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.  

Wij bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.