FULL_TIME

(Junior) IT Test Coördinator - VDAB

Thuiswerk - Brussel BE
2022-05-25
2022-05-28

Als IT Test Coördinator (via Vlaanderen Connect) kom je terecht in een QA ploeg met een Test Manager, wiens taken jij zult overnemen op termijn, een QA officer en een 20-tal test medewerkers die toegewezen zijn aan software ontwikkelteams. Jij speelt in dat team de cruciale rol om bij de grotere projecten het voortouw te nemen door de test strategie te ontwikkelen en implementeren door onze medewerkers niet alleen aan te sturen, maar ook te begeleiden. 

Daarnaast organiseer je ook mede de projecten die nodig zijn om onze QA visie te realiseren en sta je mee aan het roer van de QA organisatie. 

Je zal meewegen op het beleid door de opgedane ervaringen bij de uitvoering van de projecten. Deze zullen dan mede door jou verwerkt worden in onze visie. 

Wat doe je graag? 

 • Je werk een praktische, concrete test strategie uit voor de toegewezen projecten,  implementeert deze en volgt op. 
 • Je coördineert de test activiteiten.
 • Je brengt de risico's in kaart van de vastgestelde defecten.
 • Je rapporteert de bevindingen en verbetervoorstellen aan het management.
 • Je adviseert en begeleidt medewerkers in de test strategie en toegepaste methodologieën, technieken en praktijken.
 • Je adviseert de QA officer mbt de inhoud en uitwerking van de QA visie, missie en strategie
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgeleverde software
 • Je betrekt medewerkers buiten de eigen directe invloedssfeer in de test strategie (bv ontwikkelaars)

Naar wie zijn we op zoek? 

 • Je hebt een goede kennis van test methodologieën, -praktijken en -technieken en hebt ervaring met de implementatie ervan
 • Je hebt een brede basiskennis van IT en software ontwikkelingsprocessen, inclusief analyse, ontwikkeling en architectuur
 • Je bent en blijft op de hoogte van trends en recente ontwikkelingen mbt kwaliteit en testing
 • Je bent iemand die graag overtuigt: dit houdt onder meer in het betrekken en overtuigen van collega's om de voorgestelde test strategieën en aanpak te implementeren en te gebruiken. Je overtuigt op basis van inhoud, zonder hiërarchische aansturing.
 • Je bent assertief, maar kan efficiënt, diplomatisch en tactvol communiceren en dit in vlot Nederlands
 • Je kan de eigen medewerkers op een opbouwende en gestructureerde manier feedback geven. Je gaat hierbij kritische feedback niet uit de weg. Je bouwt betekenisvolle vertrouwensbanden met medewerkers.

Vermits rekrutering een van de grootste uitdagingen is, hebben wij een zeer voorname focus op het opleiden en begeleiden van onze medewerkers. Elke medewerker krijgt een persoonlijk begeleidingstraject aangeboden en wordt op die manier geholpen om zich verder te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor jouw eigen begeleiding, maar jij zal ook mee je steentje bijdragen om het talent in onze organisatie te laten bloeien en zo ook continuïteit te voorzien. 

Wat krijg je?

Vlaanderen Connect (partner van VDAB en tewerkstelling is voor VDAB) biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met

 • een mobiliteitsbudget
 • een gezonde balans tussen werk en privé: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kunt thuiswerken.
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een groeps- en hospitalisatieverzekering 
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.