FULL_TIME

Job | Data Integration & Cloud Platforms Lead | Brussel - Belfius Bank & Verzekeringen

Brussels BE
2022-08-05
2022-08-14

Als datagerichte onderneming beschouwt Belfius data als een van de belangrijkste troeven ter ondersteuning van zijn commerciële strategie en zijn risicobeheer. Tegen die achtergrond hebben wij besloten ons datalandschap te vernieuwen om gebruik te kunnen maken van de allernieuwste capaciteit voor het beheren en analyseren van de gegevens in de hele onderneming.

Het domein IT Data & Analytics bouwt actief aan een gegevensplatform van de nieuwe generatie, en implementeert en beheert daarvoor de allernieuwste technologie-omgevingen en vanuit het cloud-perspectief. Die technologie-platformen moeten in staat zijn een brede waaier aan gegevensbronnen te verwerken om op een flexibele en efficiënte manier te kunnen voldoen aan alle operationele, analytische en exploitatie gebonden behoeften van AI.

Wij zijn op zoek naar een Data Integration & Cloud Platforms Lead om mee te werken aan dit transformatieproject door het begeleiden van de technische specialisten van wie de opdracht erin zal bestaan de evoluties van de dataplatformen naar de cloud Microsoft Azure te omschrijven en uit te werken.

Je hoofdverantwoordelijkheden als IT Data Integration & Cloud Platforms Lead zijn de volgende:

 • Inzicht verwerven in de operationele vereisten, de IT- en de operationele prioriteiten van het datadomein met het oog op het bedenken en implementeren van de geschikte technologische toepassingen.
 • De technische specialisten begeleiden door het vastleggen van een degelijke technische oriëntatie die berust op een langetermijnvisie.
 • Toezien op de implementatie van technische good practices opdat de systemen evolueren in overeenstemming met de IT-omgeving van de bank.
 • Bijdragen tot de technische implementatie van ons nieuwe dataplatform, van onze (gevanceerde) stappenplannen en van de artificiële intelligentie om zich ervan te vergewissen dat de nieuwe ontwikkelingen op een correcte wijze gebruik maken van de sleuteltechnologie en van de cloud.
 • Erop toezien dat de technische toepassingen hoog scoren op het vlak van degelijkheid, rendement, veiligheid, het evolutieve karakter, het onderhoud en het hergebruik ervan.
 • Ondersteuning geven aan de architecten van de toepassingen bij de ontwikkeling van complexe end-to-end-toepassingen door te zorgen voor een hybride integratie met de bestaande systemen op de site van de onderneming.
 • De ontwikkelingsteams in alle technische aspecten bijstaan tijdens het volledige implementatieproces.

Profiel:

 • Als Data Integration & Cloud Platforms Lead, moet je over de volgende vaardigheden beschikken:
  - Grondige kennis van de opslagtoepassingen: relationele databases (DB2, Oracle, SQL Server) en big data (HDFS).
  - Ervaring met Microsoft PAAS-toepassingen zoals Azure data factory, Azure data lake, Azure databricks, Azure event hub, Azure Synapse, PowerBi.
  - Ervaring met moderne technische platformen voor data-integratie zoals realtime streaming van data (Kafka, Event Hub), virtualisering van data (Tibco TDV) en datatransformatie (ETL, ELT).
  - Zeer goede kennis van de principes en de technische aspecten inzake databeheer zoals modelvorming (Normalisation, Star Schéma, Data Vault), governance, kwaliteit enz.
 • Technisch leadership: het vermogen om de uitrol van technische platformen, de cloud en nieuwe technologie te begeleiden.
 • Master in engineering, informatica, handels- of bedrijfsingenieur, master in de wetenschappen of gelijkwaardige kennis verworven door ervaring.
 • Jong van geest en kennis van of uitgesproken belangstelling voor de allernieuwste technologie.
 • Leergierig (op het vlak van de technologie) en flexibel; dynamisch en open van geest.
 • Je kan autonoom werken en je bent eveneens een teamspeler.
 • Goede communicatievaardigheden, zowel t.a.v. technische als niet-technische gesprekspartners.
 • Kennis van de diverse ontwikkelingsmethodes (Waterfall, agile (Scrum, Kanban) enz.).
 • Assertief, positief-kritisch en innovatief.
 • Zin voor organisatie; meewerken aan het functioneel of hiërarchisch beheer van de teamleden van het project.
 • Moedertaal: Nederlands of Frans met een zeer goede kennis van het Engels.

Aanbod:

 • Je hebt deel aan de evolutie en de toekomst van een vooraanstaand bankplatform waarvan de gegevens een essentiële troef vormen die de kern vormt van de architectuur.
 • Een bijzonder aantrekkelijk aanbod van ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
 • Een concurrerende bezoldiging gekoppeld aan een brede waaier van aanvullende sociale voordelen voor onze bank- en verzekeringsproducten.
 • Diverse doorgroeimogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een flexibele werkomgeving die streeft naar een goed evenwicht tussen werk en privé.
 • Een dynamische werkomgeving en een aangename werksfeer.